VAŽNO OBAVEŠTENJE

ZA DVE GODINE KROZ RECIKLOMATE PRIKUPLJENO SEDAM MILIONA JEDINICA AMBALAŽNOG OTPADA

Beograd, 13. jun 2023 – Građani Beograda već dve godine odlažu ambalažu u reciklomate kroz koje mogu da ostvare različite benefiite. Usled promene operatera naplate javnog-gradskog prevoza, građanima je mogućnost dopune kartice za prevoz onemogućena. Ipak, i pored ovih izmena, svi korisnici reciklomata i dalje će moći da u deset reciklomata širom našeg glavnog grada odlažu ambalažni otpad. Umesto dosadašnje dopune za korišćenje prevoza u Beogradu, sistem ostavlja mogućnost svim ekološki osvešćenim građanima da i nadalje ostvare neke od ranijih uvedenih pogodnosti - benefite u okviru GLOBALTEL mobilne telefonije i donacije u humanitarne svrhe. Kroz ovaj sistem do sada je prikupljeno sedam miliona ambalažnih jedinica.

Sa uvođenjem reciklomata na beogradske ulice pokazala se velika spremnost građana Beograda da recikliranje otpada uvrste u svoju svakodnevnu rutinu, kao i da usvoje jedan inovativan pristup odlaganju otpada. Pored toga, reciklomati predstavljaju jedan u potpunosti zaokružen domaći, srpski izum, s obzirom na to da su ceo koncept, počevši od ideje, preko proizvodnje fizičkih elemenata do softvera izradili domaći stručnjaci. Kroz implementaciju mreže reciklomata, Srbija je postala prva zemlja na svetu koja je kreirala mehanizam koji omogućava da za odvajanja četiri vrste ambalažnog otpada (PET flaša, limenki, staklenih flaša i upotrebljene kartonske ambalaže za napitke) ostvarite određenje benefite. Vlasnik patenta za reciklomate je kompanija Suprabit, a tokom godina u održavanje i razvoj ovog sistema bile su uključene i kompanije Sekopak, Kentkart, Procescom, Globaltel i Mastercard.

Imajući u vidu novonastale promene u smislu novog operatera naplate javnog gradskog prevoza, kao i činjenice da je Kentkart iz sopstvenih sredstava donirao dopunu za javni prevoz, broj reciklomata u Beogradu u narednim danima biće smanjen sa trenutnih 25 na deset. Ovo neće uticati na opterećenost servisa i svi građani moći će neometano da obavljaju reciklažu u istom obimu kao i do sada.

Kompanije Suprabit, Kentkart, Sekopak, Procescom, Globaltel i Mastercard zahvaljuju svim građanima koji su tokom godina koristili sistem reciklomata, ali i pokazali da spremnost i volju lokalne zajednice da problemu reciklaže pristupi na jedan odgovoran i inovativan način.

upoznaj globaltel reciklomat

Tehnologija koja na lak i zabavan način donosi korist i pojedincu i društvu i životnoj sredini!

Svaka prazna ambalaža koju ubaciš u Globaltel Reciklomat doprinosi očuvanju prirode, a tebi donosi pogodnosti koje možeš da iskoristiš na više načina.

Humanitarne donacije

Reciklažom doprinesi i prirodi i zajednici!

Reciklažom doprinesi i prirodi i zajednici! Donacijom sredstava sakupljenih reciklažom možeš pomoći pravilnom razvoju dece u Srbiji ili mladih talenata u Beogradu.

Globaltel prepaid kredit

Pretvori reciklažu u minute, poruke i internet!

Pretvori reciklažu u minute, poruke i internet! Mobilni operater nove generacije te nagrađuje sa 10 DINARA po ambalaži, za kredit koji možeš da trošiš na usluge po tvom izboru. Maksimalna mesečna dopuna je 2000 RSD. Uvećanje i promena stanja prepaid kredita korisnika po osnovu nagrade za korišćenje Reciklomata ne produžava aktuelni rok važenja kredita.

Kako menjamo grad?

Reciklirano ambalažnih jedinica:

964

PET
ambalaža
396
Staklena
ambalaža
428
Aluminijumska
ambalaža
67
Tetra pak
ambalaža
73

šta su građani ostvarili reciklažom?

Beograd

UKUPNA MATERIJALNA VREDNOST (RSD)
2 600
VOŽNJE GRADSKIM PREVOZOM (RSD)
81
DONACIJE U DOBROTVORNE SVRHE (RSD)
1068
DOPUNE GLOBALTEL (RSD)
160

Gde ide sakupljena ambalaža?

Reciklomat

U reciklomat stane 300 jedinica reciklažne ambalaže, zatim se prazni i otpad se vozi.

image

Skladište

Sakupljeni otpad se sortira, skladišti i tretira u specijalizovanim postrojenjima.

image

Recikliranje

Plastika (PET) i tetrapak se recikliraju u Srbiji, dok se staklo i limenke izvoze na reciklažu.

image

Razbijmo mitove o reciklaži

"Sav otpad odvoze isti kamioni, sve se to meša i završi na istom mestu"

U nekim sredinama zaista isti kamioni odvoze sav mešoviti otpad zajedno, ali se on zatim sortira, odvaja se reciklažni otpad, tretira i prosleđuje na reciklažu. Neke samouprave sa druge strane imaju specijalne kamione, predodređene samo za reciklažni otpad, koji prevoze ambalažu na sekundarnu separaciju i zatim na reciklažu.

"U Srbiji se ne reciklira ništa"

U Srbiji se u 2020. godini recikliralo preko 61% ambalažnog otpada preko operatera Sistema upravljanja ambalažnim otpadom.

"Ljudi ovde nisu zainteresovani za reciklažu"

Samo jedan Globaltel Reciklomat u Kragujevcu za samo mesec dana sakupi 1,5 tona reciklažnog otpada, odnosno 37,000 komada ambalaže.

Lokacije naših reciklomata

Očuvanje planete je najvažnija tema naše generacije. Uz dobre ideje, svaki pojedinac, svaki biznis, svaka organizacija i svako društvo mogu lako da doprinesu čitavoj civilizaciji.

kakve veze mobilni operater ima sa ekologijom?

Globaltel čine ljudi. Kao ljudi, pa onda i kao kompanija, imamo potrebu da doprinesemo zajednici čiji smo deo. Smatramo da je osnovni preduslov njenog opstanka upravo očuvanje životne sredine.

Mi smo štreberi. Volimo i verujemo u tehnologiju. Zato svoje znanje i ideje želimo da usmerimo kako bi tehnologijom pomogli u najvažnijoj borbi cele civilizacije, pa i zajednice kojoj pripadamo.

image

SVE ŠTO TREBA DA ZNAŠ

  • Reciklomat prima isključivo amalažu navedenu na samoj mašini - staklene flaše, PET plastičnu ambalažu, limenke i tetra pak ambalažu

  • Nemoj savijati i oštećivati ambalažu koju želiš da recikliraš, već ubaci u originalnom stanju

  • U toku jednog meseca na Globaltel kredit možeš preneti maksimalno 2.000 dinara ostvarenih reciklažom

  • Prijavi poteškoće u radu reciklomata pozivom na 0677-1234 ili pošalji email na podrska@reciklomat.rs

Option 2: Separate Popper and Bootstrap JS